Interpharma Group

Cookie Policy

Published on 19 Sep 2022, Version .

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ (ต่อไปในนโยบายฉบับนี้จะเรียกรวมกันว่า “บริษัท”) ให้ความสำคัญสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความเป็นส่วนตัวของท่าน อย่างไรก็ตามเพื่อคุณภาพต่อการให้บริการแก่ท่าน รวมถึงประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.interpharma.co.th และ www.interpharmastore.com) หรือการใช้งานผ่านแพลทฟอร์มอื่นๆผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น Facebook Fanpage, Official Line Account, Instagram Account ของบริษัทเป็นต้น (ต่อไปในนโยบายฉบับนี้จะเรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน และการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน (ต่อไปในนโยบายนี้จะเรียกรวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยการใช้คุกกี้ หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่คล้ายคลึงกันเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ พัฒนาประสบการณ์การใช้งาน และตอบสนอบต่อความต้องการเฉพาะของท่าน

คุกกี้ คืออะไร

คุกกี้คือข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ของท่าน เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งโดยปกติคุกกี้จะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ รหัสผ่าน ไอพีแอดเดรส (IP Address) เบอร์โทรศัพท์ และคำค้นหาอื่นๆ รวมไปถึงการตั้งค่าอื่นๆของผู้เข้าใช้เว็บไซต์ เป็นต้น

คุกกี้จะช่วยให้บริษัททราบว่า ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทอย่างไร เพื่อที่บริษัทจะสามารถพัฒนาปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน การให้บริการแก่ท่านให้ดียิ่งขึ้น ตรงกับความต้องการของท่าน โดยการบันทึกคุกกี้จะช่วยจดจำการตั้งค่าการใช้งานของท่าน ซึ่งจะทำให้การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในครั้งต่อไปเป็นไปอย่างรวดเร็ว สะดวก และตอบสนองความต้องการของท่านมากขึ้น

บริษัทใช้คุกกี้ประเภทใดบ้าง

  1. คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)
  2. คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Site Functionality Cookies)
  3. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Site Analytical and/or Performance Cookies)

บริษัทใช้คุกกี้แต่ละประเภทอย่างไร

ประเภทของคุกกี้ วัตถุประสงค์ และคำอธิบายประเภทของคุกกี้
คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย
คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Site Functionality Cookies) คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถท่องเว็บไซต์ และใช้คุณสมบัติต่างๆของเรา เช่น การลงทะเบียน การล็อกอินเข้าสู่ระบบ เป็นต้น โดยคุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่าน เมื่อท่านกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าต่างๆของท่านบนเว็บไซต์ เช่น ภาษา เป็นต้น
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์วัดผลการทำงานของเว็บไซต์(Site Analytical and/or Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถจดจำ และนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดี และมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้า และพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้บริษัทเข้าใจถึงความสนใจของท่าน รวมถึงเป็นการวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของบริษัทหากท่านไม่อนุญาตให้บริษัทใช้คุกกี้ประเภทนี้ บริษัทจะไม่ทราบว่าท่านได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อใด และบริษัทจะไม่สามารถตรวจสอบผลการทำงานของเว็บไซต์ได้

ระยะเวลาที่คุกกี้จะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่าน คุกกี้แบบช่วงเวลา (Session Cookies) จะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ คุกกี้ถาวร (Persistent Cookies) จะยังคงอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจนกระทั่งหมดอายุหรือถูกลบทิ้ง Persistent cookies สามารถเก็บข้อมูลความสนใจของท่านทำให้การเข้าใช้เว็บไซต์ครั้งต่อๆ ไปของท่านง่ายและใกล้เคียงกับความสนใจของท่านมากขึ้น

ทั้งนี้ คุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้อาจจะดำเนินการโดยบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการทำงานต่างๆ เช่น วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดียต่างๆ รวมถึงผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ เช่น ผู้ให้บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และ/หรือวัดผลการทำงาน ท่านควรตรวจสอบนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามดังกล่าว เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้

การจัดการคุกกี้

ท่านสามารถจัดการคุกกี้ โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งคุกกี้ ด้วยการยอมรับ ปฏิเสธ หรือลบคุกกี้ที่ถูกตั้งค่าไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ท่านสามารถดำเนินการดังกล่าวโดยวิธีการตั้งค่าคุกกี้ หรือตั้งค่า Browser ของท่าน อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าคุกกี้ดังกล่าวอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท เนื่องจากท่านอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์บางส่วน หรืออาจไม่สามารถเก็บข้อมูลการตั้งค่าการใช้งานของท่านได้ นอกจากนี้ อาจะส่งผลต่อการแสดงผลผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลให้การแสดงผลดังกล่าวไม่สามารถกระทำได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายฉบับนี้ บริษัทจะปรับปรุงข้อมูลที่เผยแพร่ที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีที่เหมาะสม บริษัทอาจแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผ่านอีเมล์ที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัท

ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ:
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)
สถานที่ติดต่อ:
140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
ช่องทางการติดต่อ:
0-2634-0225, [email protected]

ในกรณีที่เราหรือลูกจ้างพนักงานของเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ:
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)
สถานที่ติดต่อ:
140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
ช่องทางการติดต่อ:
0-2634-0225, [email protected]

ระยะเวลาในการติดต่อ /ร้องเรียน เราจะติดต่อกลับไปยังท่านภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ท่านได้ติดต่อเข้ามา

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2565